University of Pécs logo University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology
University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology

A cross-border region where rivers connect, not divide

Follow us on Flickr
Follow us on Pinterest

Despite the EU sets integrated settlement development (ISD) as guiding principle in settlement/urban developments, there is no higher education course in ISD in the cross border area. Whilst the practicing profession has relevant and expanding experiences and knowlegde based on a place-based particularities of the border region, the right ISD implementation endeavours are not supported by the knowledge centres of border zone higher education organisations.

As joint research activities and educational course from the backbone of the project, it promotes enlargement of specific local knowledge base as regards ISD, based on built architecture values of border region.

Overall objective of ISD Uni project is jointly developing and delivering an ISD pilot course for increasing the educational offer of concerned local higher education institutions and strengthening their competences/knowledge centres. The project therefore fosters improvement of communication between higher educational institutions by improving the role of educational institutions as intellectural centres for increasing the specific knowledge base in the region. By doing so it contributes to overall and specific objectives of the programme.

Partnership is led by University of Pécs and includes University North, Department for Civil Engineering and Government of Baranya County (BMÖ). On the ground ISD practices are provided by BMÖ and ISD related Croatian expereinces by University North. Academic studies and ISD pilot course are based on these experiences and focus on six thematic areas (ISD methodology and Good Practices, settlement investment, built areas, transport, green areas, sustainable architecture and vision). All beneficiaries take part in all project activities.

ISD Uni project means a teamwork between Hungarian and Croatian students, lecturers, architects, urban-territorial planners, civil-engineers and local municipalities, and by further higher education organisations.

Project activities are carried out in the border zone, with locations of activities in 3-3 settlements in Hungary and Croatia: Harkány, Siklós, Villány (HU) and Ludbreg, Prelog, Varazdin (HR).

For more information about the cross-border co-operation program please visit the website: http://www.huhr-cbc.com/

HU

168 ezer eurót nyert el a Pécsi Tudományegyetem vezetésével alakult konzorcium az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 első pályázati felhívásán. Az ISD Uni projekt célja, hogy a régióban jelenleg még nem elérhető integrált településfejlesztési képzési programot alakítsanak ki a Pécsi Tudományegyetem vezetésével, és a horvátországi Északi Egyetem Építőmérnöki Karának, valamint a Baranya Megyei Önkormányzatnak közreműködésével.


A projekt a magyar és horvát hallgatók, oktatók, építészek, településfejlesztési szakemberek, építőmérnökök és települési önkormányzatok közötti együttműködéssel valósul meg.


A megvalósítás során az akcióterületen gyűjtött integrált településfejlesztési gyakorlatok hasznosítását a Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja, a horvátországi egyetem munkatársainak tapasztalataival kiegészítve. A készülő tanulmánykötet és ISD kísérleti képzés ezen tapasztalatok alapján, és a PTE munkatársai általi feldolgozással, hat tematikus területen alapul: ISD módszertan és jó gyakorlatok, települési beruházás, épített környezet, közlekedés, zöldterületek, fenntartható építészet.
A projekt tevékenységei a határmenti régióban valósulnak meg, mindkét oldalon 3-3- településen: Harkány, Siklós, Villány és Ludbreg, Prelog, Varazdin.


HR

Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin će se u srijedu, 4. srpnja s početkom u 13 sati, UNIN2, predavaonica 115 održati radionica u sklopu projekta „Integrated Settlement Development Knowledge Centres in the HU-HR border zone“ akronim projekta „ISD Uni“.
Opći cilj projekta ISD Uni zajednički je razvoj i isporuka ISD pilot tečaja za povećanje obrazovne ponude predmetnih lokalnih visokoškolskih ustanova i jačanje njihovih kompetencija/centara znanja uz doprinos Sveučilišta u Pečuhu kao prijavitelja projekta i partnera Sveučilišta Sjever- Odjela za graditeljstvo te Županije Baranya (HU). Projekt „ISD Uni“ je odobren za sufinanciranje u okviru Programa pogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske 2014.-2020 (Interreg V-A Hungary-Croatia Cooperation Program 2014-2020.) Projekt potiče jačanje komunikacije među visokoškolskim institucijama poboljšanjem same uloge obrazovnih institucija kao intelektualnih centara za povećanje specifične baze znanja u regiji.


Akademske studije i ISD pilot tečaj temelje se na iskustvima i usredotočuju se na šest tematskih područja: ISD metodologiju i dobre prakse, investicije u naselja, izgrađena područja, promet, zelene površine, održivu arhitekturu i viziju.


Projektne aktivnosti provode se u pograničnoj zoni, s aktivnostima u tri naselja sa svake strane granice: Harkány, Siklós, Villány te Ludbreg, Prelog i Varaždin.  Razdoblje provedbe projekta je od 9. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine. Na radionici u četvrtak bit će riječi o svemu što se dosad napravilo te će studenti prezentirati svoje radove i ideje vezane za integrirani razvoj naselja (Ludbreg, Prelog i Varaždin).


Read more

Related Content