University of Pécs logo University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology
University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology

Prof. Dr. Ágnes Lindenbach PhD habil.
Prof. Dr. Ágnes Lindenbach PhD habil.
Professor Emerita
lindenbach.agnes@mik.pte.hu
Professional CV

3rd October, 2016

Name: Ágnes Lindenbach, Dr. (Ph.D)
Education:

1969-1974    Technical University of Budapest (number of diploma: 125/1974, date: 27 June 1974)

1997            PhD. Degree (number of diploma: 548-PhD, date: 4 March 1997)

2004            Habilitation (number of diploma: 285-H, date: 17 December 2007)

2005            (privat) professor title, given by the Technical University of Budapest (number of diploma: 79/2005)

2009            University professor title (University of Pécs), (number of diploma: IV-3 / 03001 / 2009)

Functions:

2015-         University of Pécs, Faculty of Engineering and Informatics, Department for Civil Engineering, University professor.

2014-         University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering, Department for Infrastructure and Geoinformtics, University professor

2011-         University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering Director of Construction Institute

2009-         University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering Department for Public utilities, Geodesy, and Environmental Protection, Professor, Head of Department

2008-2009  University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering Department for Public utilities, Geodesy, and Environmental Protection, associate professor

2004-         Managing director, Inter-ut XXI. Engineering and Consulting Ltd.

1997-2004  Associate professor, Budapest University of Technology and Economics, Department of Highway and Railway Engineering

1994-1997  University of Kassel (Germany), Department of Traffic Engineering

1989-1994  General Road Directorate of the Ministry of Transport, Communication and Water Management, Hungary:

                     -    Deputy head of Traffic Engineering Department (1989-1992)

                     -    Department for International Affairs (1992-1994)

1974-1989  Motorway Directorate, Budapest: Head of the Traffic Engineering Section

Field of activitities:

      -    intelligent transport systems, traffic engineering, road safety

      -    member of several national and international committees in the field of transport and traffic (see below 

Special activitities:

      -    Advisor for the Ministry of National Development (and its predecessors) in ITS issues since 1998

      -    National coordinator on behalf of Ministry of National Development within CONNECT and EasyWay projects since 2005

International activities:

           Hungarian expert in the frame of PIARC/AIPCR (World Road Association):

            -    Member of the PIARC/AIPCR Technical Committee TC2.1 ”Network Operation“ (corresponding member since 2008)

            -    Member of the PIARC/AIPCR Technical Committee TC1.4 ”Network Operation“ (between 2004 and 2007)

            -    Member of the PIARC/AIPCR Technical Committee TC16 ”Network Operation“ (between 2000 and 2003)

            -    Member of the PIARC/AIPCR Technical Committee TC16 ”Intelligent Transport“ (between 1996 and 1999)

            -    Member of the PIARC/AIPCR Technical Committee G3 ”Modern traffic management and traffic control“ (between 1991 and 1995)

         Hungarian expert in the frame of CEN (European Committee for Standardization):

            -    Delegate of Hungary in the Technical Committee CEN/TC 226 "Road Equipment" (between 1992 and 2000)

         Within ERTICO - ITS Europe organisation:

            -    Co-ordinator for ERTICO on behalf of the Hungarian Ministry of National Development and its predecessor (since 1998)

Participation in Hungarian organisations:

      -    Transport Sciences Association (Közlekedéstudományi Egyesület), since 1974

      -    Hungarian Road Society (Magyar Útügyi Társaság), since 1994

      -    Hungarian National Committee of the World Road Association, since 2001 (foundation member)

      -    Permanent invited member of Transport Sciences Committee of Hungarian Academy of Sciences, since 1999

      -    Secretary General of ITS Hungary Association since 2006 (foundation member)

      -    Member of the Engineering Expert Commitee of the Hungarian Accreditation Committee (since 2015)

Languages:   

      -    Hungarian (mother tongue)

      -    German (very good)

      -    English (very good)

      -    French (good)

      -    Dutch (good)

Publications

Tudományos és publikációs tevékenység

Dr. habil. Lindenbach Ágnes tudományos közleményei 2014. március 18.-ig

Könyv

Külföldön idegen nyelven megjelent könyv

 1. Michael Mangold, Klaus Träger, Agnes Lindenbach: Wirksamkeit von Streckenbeeinflussungsanlagen unter besonderer Berücksichtigung der Umfelddatenerfassung. Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, 729. kötet. Bad-Godesberg, 1996. kiadó: Bundesministerium für Verkehr, 257 p. (jelentés 152 p., melléklet 105 p.).
 2. Thomas Röhr, Agnes Lindenbach: Entwicklung von Verfahren zur großräumigen Prognose der Verkehrsentwicklung und Folgerung für den Datenaustausch von Verkehrs-rechenzentralen, Teil I: Prognoseverfahren, kutatási jelentés, Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, 727. kötet. Bad-Godesberg, 1996., kiadó: Bundesministerium für Verkehr, 99 p. (jelentés 59 p., melléklet 40 p.).
 3. Heinz Zackor, Agnes Lindenbach, Hartmut Keller, Maria Tsavachidis, Klaus Bogenberger: Entwurf und Bewertung von Verkehrsinformations- und Leitsystemen unter Nutzung neuer Technologien, Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen: Verkehrstechnik, V70. Heft, Bergisch-Gladbach, 1999. ISBN: 3-89701-426-2, 29 p.

Külföldön idegen nyelven megjelent cikk szerkesztett könyvben

 1. Ágnes Lindenbach, László Holnapy, János Schváb: Question I.: Performance Management of Road Administrations, PIARC/AIPCR, Magyar Nemzeti Jelentés. XX. World Road Congress, National Reports, ISBN 2-550-24298-X Montreal, 3-9 September 1995., 149-165. p. (A publikáció megjelent magyar kiadásban is a Közúti Közlekedési Füzetek kiadványban AIPCR XX. Világkongresszus, Montreál 1995, Magyar nemzeti beszámolók címmel, 8. szám, ISBN 963 7035 33 8, 7-20. p.)

Magyar nyelven megjelent könyv

 1. Dr. Lindenbach Ágnes, Dr. Barsi Árpád, Lovas Tamás: Az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása a közúti közlekedésben, Budapest, 2004. szerzői kiadás, ISBN 963 460 019 0, 140 p.

Magyar Nemzeti ITS Jelentések

 1. Dr. Lindenbach Ágnes: Hungarian Report according to Regulation of Directive 2010/40/EU (ITS Directive) about European ITS Priority Areas, Budapest, 2011. augusztus pp. 1-46. (A jelentés megjelent magyar nyelven is: "Magyarország Jelentése a 2010/40 számú "ITS Direktíva" előírásainak megfelelően a kiemelt ITS alkalmazási területekről" címmel.) A jelentést a magyar Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adta ki.
 2. Dr. Lindenbach Ágnes: „National Report of Hungary on the national ITS actions in the following five year period, in accordance with the specification of article 17 paragraph (2) of “ITS Directive” (2010/40/EU) as regards priority deployment areas of intelligent transport systems and services”, 27 August 2012, Budapest, pp. 1-44. (A jelentés magyar nyelven is elérhető „Magyarország Jelentése az elkövetkezendő ötéves időszakra szóló nemzeti ITS intézkedésekről, a 2010 / 40. sz. „ITS Direktíva” 17. cikk (2) bekezdés előírásának megfelelően, az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások kiemelt alkalmazási területeire vonatkozóan (2012. augusztus 27.) címmel.) A jelentést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adta ki.

Cikk szerkesztett idegen nyelvű könyvben

 1. PIARC/AIPCR (World Road Association): ITS Handbook 2000 – Recommendations from the World Road Association (PIARC). “Appendix C.: Country profiles”, C.11.: “Hungary”, Dr. Lindenbach Ágnes. 1999., 300-307. p., Artech House Boston/London, ISBN: 1-58053-103-2
 2. Dr. Ágnes Lindenbach, Szabó Miklós, Goszleth Tibor, dr. Rósa Dezső, Bíró József: PIARC Magyar nemzeti jelentés. XXI. World Road Congress, Kuala Lumpur, 1999. október 3-9., 2 p. (a konferencia CD-n a National Reports - KL5 – Hungary útvonalon érhető el a jelentés). (A jelentés magyar nyelven is megjelent a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Közúti Főosztálya által kiadott Közúti Közlekedési Füzetek 22. számában, AIPCR XXI. Világkongresszus, Kuala Lumpur, Magyar nemzeti jelentések, A közúti rendszer hatékony teljesítőképessége címmel, HU ISSN 1218-6926, 29-34. p.)
 3. PIARC/AIPCR (World Road Association): ITS Handbook 2004 – 2nd edition: Recommendations from the World Road Association „Appendix C.: Country profiles, Hungary” Route 2 Market Ltd, Swanley, Kent, Egyesült Királyság, ISBN 2-84060-174-5, 288-291. p.
 4. Dr. Lindenbach Ágnes, Bachmann Dóra, Péter Klára: Preliminary impact assessment of implementation of eCall in Hungary, megjelent a „Moving toward an integrated Europe – Pan-European eCall service int he HeERO countries, Workshop, Budapest, 12-13 December 2013, Final Papers” című kiadványban, ISBN: 978-963-601-236-6 (A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából kiadta a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., a szerkesztőbizottság elnöke: Schváb Zoltán, NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkár, felelős szerkesztő: Dr. Lindenbach Ágnes, egyetemi tanár.)

 

Cikk szerkesztett magyar nyelvű könyvben

 1. Dr. Lindenbach Ágnes: Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Magyarországon az európai tendenciák tükrében – alkalmazások és feladatok, megjelent Az Utazó – tanulmánykötet Timár András 70. születésnapja tiszteletére kiadott könyvben. Szerkesztett: Dr. Lindenbach Ágnes, Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, Pécs, 2011., ISBN: 978-963-7298-47-9, pp. 101-107.

Egyetemi jegyzet

 1. Dr. Ágnes Lindenbach: Straßenwesen I. (német nyelven), Budapest, 2004. szerzői kiadás, ISBN 963 460 020 4, 102 p.
 2. Dr. Ágnes Lindenbach, Bachmann Dóra: Straßenwesen II. (német nyelven), Budapest, 2004. szerzői kiadás, ISBN 963 460 021 2, 103 p.

Elektronikus formában közzétett mű (egyetemi jegyzet)

 1. Dr. Lindenbach Ágnes: Az EU útügyi feladatai (BMEEOUV-V52-00 tárgy). (A jegyzet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Út és Vasútépítési Tanszékének korábbi honlapján, a www.uvt.bme.hu oldalon megtalálható. a Jegyzetek címszó alatt Az EU útügyi feladatai linkre kattintva.
 2. Dr. Lindenbach Ágnes: Straßenwesen I. és Straßenwesen II. (A ‎12. és ‎13. számú publikációk Straßen und Eisenbahnwesen I., (BMEEOUV-N39) és Straßen und Eisenbahnwesen II. (BMEEOUV-N40) tárgyak keretében Straßenwesen I., és Straßenwesen II. címen, német nyelven megjelentek elektronikus egyetemi jegyzetként is. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Út és Vasútépítési Tanszékének korábbi honlapján www.uvt.bme.hu oldalon elérhető.

Folyóiratcikkek

Lektorált külföldi folyóiratcikk

 1. Dr. Ágnes Lindenbach, Thomas Röhr: Verfahren zur räumlich-zeitlich umfassenden Prognose der Verkehrszustände im Autobahnnetz. Straßenverkehrstechnik, Bonn, 1997., 41. évfolyam 8. szám, 376-383. p.
 2. Dr. Ágnes Lindenbach: Importance of International Co-operation in the Field of ITS in the enlarged Europe (Důležitost mezinárodní spolupráce v oblasti ITS v rozšířené Evropě). Doprava, 2004., 46. évfolyam 3. szám, Prága, 22-26 p.
 3. Dr. Ágnes Lindenbach: Enlarged Europe - a New Challenge on the Field of ITS. Dansk Vejtidsskrift (Danish Road Journal), 2004. 3. szám, Aalborg, 3 p.
 4. Dr. Ágnes Lindenbach: Special aspects of ITS deployments on the Hungarian road network – highlights, priorities, future activities and co-operation. Österreichsche Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 2004., Ausztria, 10 p.

 

 

Lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk

 1. Lindenbach Ágnes, Dr. Vásárhelyi Boldizsár: Közös „európa normák” az útügy területén. Közlekedéstudományi szemle, Budapest, 1991., 41. évfolyam 12. szám 467-470. p.
 2. Dr. Lindenbach Ágnes: EU irányelvek és megközelítések – telematika alkalmazása a közúti közlekedésben I. - II. rész. Camion Truck Magazin, Budapest, 1999. szeptember-október, (I. rész: 85-86. p., II. rész 141-142. p.)
 3. Dr. Lindenbach Ágnes: Telematika alkalmazások az úthálózatokon az EU közlekedési stratégiája tükrében. Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 50. évfolyam 2. szám, 2000. február, 41-46. p.
 4. Dr. Lindenbach Ágnes, Abdoulgader Mohamed Slama: Az integrált közlekedési információs rendszerek jelentősége - az ENTERPRICE projekt eredményeinek áttekintése, Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 51. évfolyam 3. szám, 2001. március, 98-105. p
 5. Dr. Lindenbach Ágnes: A PIARC C16 „Hálózatüzemeltetés” Műszaki Bizottsága. Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 53. évfolyam 10. szám, 2003. október, 33-35. p.
 6. Dr. Lindenbach Ágnes: A hazai közúti telematikai rendszerek prioritásai – az átfogó stratégia elemei, 1. rész: Aktuális tendenciák, prioritások. Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 54. évfolyam 2. szám, 2004. február, 7-12. p.
 7. Dr. Lindenbach Ágnes: A hazai közúti telematikai rendszerek prioritásai – az átfogó stratégia elemei, 2. rész: A közúti stratégia további prioritásai, összefoglalás. Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 54. évfolyam 3. szám, 2004. március, 7-12. p.
 8. Dr. Lindenbach Ágnes: Az intelligens közlekedési rendszerek/szolgáltatások összehasonlító vizsgálatának módszere, ennek szempontjai. Közlekedéstudományi Szemle, 54. évfolyam 7. szám, 2004. július, 253-262. p.
 9. Dr. Lindenbach Ágnes: Különböző forgatókönyvek az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások alkalmazásához a közúti közlekedésben. Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 54. évfolyam 6. szám, 2004. június, 26-33. p.
 10. Dr. Lindenbach Ágnes: Haladjunk közösen a kibővített Európa irányába – ITS in Europe 2004 kongresszus és kiállítás, Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 54. évfolyam, 10. szám, 2004. október, 36-40. p.
 11. Dr. Lindenbach Ágnes: CONNECT - A közép-kelet-európai régió új EU-tagállamainak „euró-regionális” projektje. Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 55. évfolyam, 5. szám, 2005. május, 2-6. p.
 12. Dr. Lindenbach Ágnes: Forgalmi menedzsment rendszerek és az autópálya hálózat TERN elemein szükséges forgalomszabályozó rendszerek. Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 57. évfolyam, 4. szám, 2007. április, 13-19. p.
 13. Dr. Lindenbach Ágnes: A PIARC TC1.4. Úthálózatok üzemeltetésének menedzsmentje Bizottság eredményei. Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 57. évfolyam, 9. szám, 2007. szeptember, 8. p.
 14. Dr. Lindenbach Ágnes: Az ITS lehetőségei az EU projektekben. Térinformatika, XIX. évfolyam, 7. (131.) szám, 2007. november, 6-7. p.
 15. Dr. Lindenbach Ágnes: Stratégia az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások hazai fejlesztéséhez I. rész: Az intelligens közlekedési rendszerek aktuális tendenciái, kiemelt jelentőségű stratégia dokumentumok, prioritással rendelő alkalmazási területek. Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 58. évfolyam, 9. szám, 2008. szeptember, 1-8. p.
 16. Dr. Lindenbach Ágnes: „Stratégia az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások hazai fejlesztéséhez II. rész: Az intelligens közlekedési rendszerek további prioritással rendelő alkalmazási területei”, Közúti és Mélyépítési Szemle, Budapest, 58. évfolyam, 10. szám, 2008. október, 18-29. p.
 17. Dr. Lindenbach Ágnes: „Az intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek az autópálya-hálózaton útügyi műszaki előírás alkalmazása”, Közlekedésépítési Szemle, Budapest, 60. évfolyam, 4. szám, 2010. április, 3-8. p.
 18. Dr. Lindenbach Ágnes: Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Magyarországon az európai tendenciák tükrében – alkalmazások és feladatok. Európai tükör, Budapest, 16. évfolyam 5. szám, 2011. május, 59-66. p.
 19. Dr. Lindenbach Ágnes: EasyWay projekt - Magyarország részvétele az intelligens közlekedési rendszerek területén folyó európai együttműködésben, Gazdasági Tükörkép Magazin Közlekedés Különszám (ISSN HU 1587-639X), 2012. október, p18.
 20. Dr. Lindenbach Ágnes: Az ITS szerepe és jövője Magyarországon, Mérnök Újság (a Magyar Mérnöki Kamara lapja), Budapest, XXI. évfolyam 1. szám, 2014. január (ISSN 12185450) 15-17. p.

 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent lektorált cikk

 1. Ágnes Lindenbach: Situation de la securité routière en Hongrie dans le cadre de la regulation – possibilités de cooperation europeenne. OECD/OCDE Seminar on Technology Transfer and Diffusion for Central and East European Countries, Budapest, 1992. október 12-14. 142-151 p.
 2. Ágnes Lindenbach: Traffic Control systems on the Hungarian motorways. OECD/OCDE Expert Workshop on Congestion management, Barcelona, 1993. március 29-31. 18 p.
 3. Ágnes Lindenbach: Die aktuelle Situation des ungarischen Straßenwesens - Möglichkeiten des Ausbaues eines Verkehrsmanagementssystems. Traffic Technologie Europe ´95 konferencia, Berlin, 1995. április 6-7. 180-191. p.
 4. H. Zackor, H. Keller, Dr. Ágnes Lindenbach, M. Tsavachidis: Design and Assessment of ITS - Szenarios for Germany. 4th World Congress on Intelligent Transport Systems, Berlin, 1997. szeptember 21-24. 8 p. (a konferencia CD-n Zackor H. névre rákeresve található meg)
 5. Dr. Ágnes Lindenbach: Country specific issues, preconditions and approaches to ITS – Hungary. Special Session, 4th World Congress on Intelligent Transport Systems, Berlin, 1997. szeptember 21-24. 5 p. (a konferencia CD-n Lindenbach A. névre rákeresve található meg)
 6. Dr. Ágnes Lindenbach: ITS applications in countries in transition - Special aspects. 7th World Congress on Intelligent Transport Systems, Torino, 2000. november 6-9., 4 p. (a konferencia CD-n a 2058. sz. előadás)
 7. Dr. Ágnes Lindenbach: Special requirements and needs for the road telematics in the CEE countries. Central-European Transport Planning Seminar – Telematic in Urban and Regional Transport, Budapest, 2001. április 19-20., 227-245. p. (a konferencián az előadás angol nyelven hangzott el, a konferencia-kiadványban szerepel angol és magyar nyelven is.)
 8. Dr. Ágnes Lindenbach: Telematic applications in the field of road transport in the light of the strategy of the European Union. Roads and Bridges in Europe conference, Budapest, 2001. május 21-23., 12 p. (a konferencia CD-n Lindenbach névre rákeresve található)
 9. Dr. Ágnes Lindenbach: Telematic applications in Hungary – Special requirements in the light of the EU approach. Conference ITS ’01 Praha, 2001. május 31. – június 1., ISBN 80-238-7171-4, 131-136. p.
 10. Dr. Ágnes Lindenbach: Special Requirements and Needs for the Road Telematics in the CEE countries. ITS in CEE Countries conference, Brno, 2001. szeptember 17-18., Book of Proceedings, Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic, 96-106. p.
 11. Dr. Ágnes Lindenbach: ITS strategy in countries in transition – Hungary. 8th World Congress on Intelligent Transport Systems, Sydney, 2001. szeptember 30. – október 4., 7 p. (a konferencia CD-n az ITS00677. sz. előadás - 57. szekció)
 12. Dr. Ágnes Lindenbach: ITS deployments on the Hungarian road network – some aspects of the future developments. International Scientific Conference - Science and Traffic, Zagreb, 2003. március 26., 8 p. (a megjelenő konferencia CD-n névvel kereshető)
 13. Dr. Ágnes Lindenbach: ITS – promising tools for supporting the transport policy. Transportation and Telecommunication in the 3rd Millenium conference, Prague, 2003. május 26-27., ISBN 80-01-02741-4, 147-152. p.
 14. Dr. Ágnes Lindenbach: ITS Applications in Hungary Today and Tomorrow – The Main Points of an ITS Strategy. 10th ITS World Congress, Madrid, 2003. november 16-20., 8 p. (Presentation Session, 2102T sz. előadás; a konferencia CD-n névvel kereshető)
 15. Dr. Ágnes Lindenbach: International co-operation in Europe – some aspects of the extension of the Euro-regional projects. 4th ITS in Europe Congress, Budapest, 2004. május 24-26. (Strategy Session, felkérés alapján)
 16. Dr. Ágnes Lindenbach: Challenges for the new member states of the European union in the field of ITS. 11th ITS World Congress, Nagoya, 2004. október 18-22., 6 p. (Technical Session, 2095 sz. előadás; a konferencia CD-n névvel kereshető)
 17. Dr. Ágnes Lindenbach: Special aspects of a new EU member country, Hungary. 11th ITS World Congress, Nagoya, 2004. október 18-22. (Executive Session, felkérés alapján)
 18. Dr. Ágnes Lindenbach: Challenges for the new EU member states in the field of ITS and a possible answer: the Euro-regional co-operation. 5th ITS in Europe Congress, Hannover, 2005. június 1-3., 7 p. (Technical Session, 23127 sz. előadás; a konferencia CD-n névvel kereshető)
 19. Dr. Ágnes Lindenbach: ITS strategy for the road-transport in Hungary; 16th ITS World Congress, Stockholm, 2009. szeptember 21-25., (Special Interest Session SIS 28: ITS successfully supporting policy objectives;  felkérés alapján).

Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű cikk

 1. Dr. Lindenbach Ágnes: Az európai kutatási- és fejlesztési programok (Prometheus, Drive). Forgalomtechnikai és Közútkezelői napok, Balatonföldvár, 1995. november 22-24. 105-114. p. (Az előadás szövege megtalálható A közúti igazgatóságok forgalomtechnikai és közútkezelői szakembereinek továbbképzése c. kiadványban, mely az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság megbízásából készült.)
 2. Dr. Lindenbach Ágnes: Közös euró-normák az útügy területén – CEN/TC 226 Útfelszereltség Műszaki Bizottság munkája. Forgalomtechnikai és Közútkezelői napok, Balatonföldvár, 1995. november 22-24. 167-170. p. (Az előadás szövege megtalálható A közúti igazgatóságok forgalomtechnikai és közútkezelői szakembereinek továbbképzése c. kiadványban, mely az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság megbízásából készült.)
 3. Dr. Lindenbach Ágnes: Dinamikus forgalomszabályozó- és információs rendszerek. Forgalomtechnikai és Közútkezelői napok, Balatonföldvár, 1997. december, 46-48. p. (Az előadás szövege megtalálható Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Útügyi szakmai továbbképzés – Korszerű forgalombiztonsági és forgalomtechnikai ismeretek c. kiadványában.)
 4. Dr. Lindenbach Ágnes: Individuális forgalomszabályozó- és információs rendszerek. Forgalomtechnikai és Közútkezelői napok, Balatonföldvár, 1997. december, 52-54. p. (Az előadás szövege megtalálható Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Útügyi szakmai továbbképzés – Korszerű forgalombiztonsági és forgalomtechnikai ismeretek c. kiadványában.)

Kutatási jelentések idegen nyelven

 1. Agnes Lindenbach: Rahmenprogramm zur Verkehrsbeeinflussung auf Autobahnen: Einrichtung einer Erprobung- und Musterstrecke. Bundesanstalt für Strassenwesen, Bergisch-Gladbach, 1985. 31 p. (kutatási jelentés a „Verkehrstechnische Konzeption für die Einrichtung einer Versuchsstrecke” projekt keretében, megjelent német nyelven, megtalálható a BAST könyvtárában)
 2. Agnes Lindenbach: Informationstechnik im Strassenwesen – Problemanalyse. Den Haag, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde 1988. 40 p. (kutatási jelentés, megjelent német nyelven, külföldi könyvtárban megtalálható)
 3. H. Zackor, H. Keller, A. Lindenbach, M. Tsavachidis, K. Bogenberger: Entwurf und Bewertung von Verkehrsinformations- und -Leitsystemen unter Nutzung neuer Technologien. Universität Gesamthochschule/TU München, Németország, 1997. 146 p. (+ 120 p. melléklet) (megjelent német nyelven, külföldi könyvtárban megtalálható)
 4. Dr. Ágnes Lindenbach, Dr. Tibor Bogosi, Dr. Domokos Jankó: “Impact Assessment on the Introduction of the eCall Service in All new Type-Approved Vehicles in Europe, Including Liability/Legal Issues” (SMART 2008/0055; Hungarian Approach and Results), Budapest, 2009. július (EU Commission, DG Information Society megbízása, Transport Research Laboratory (TRL) ko-ordinásával, partnerek: VTT Finnország, TNO Hollandia).

Kutatási jelentések magyar nyelven

 1. Dr. Lindenbach Ágnes: Magyarország EU csatlakozása szempontjából kompatibilis fejlesztési feladatai ill. programja a telematika területén. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (ÁKMI Kht.) megbízása, Budapest, 1998., 174 p.
 2. Dr. Vásárhelyi Boldizsár, Dr. Lindenbach Ágnes: Ajánlás változtatható jelzésképű táblák kialakítására. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (ÁKMI Kht.) megbízása, Budapest, 1998., 156 p.
 3. Dr. Lindenbach Ágnes, Dr. Golarits Péter: Csatlakozás az európai kutatás-fejlesztési programokhoz a telematikai rendszerek területén – ENTERPRICE projekt. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (ÁKMI Kht.) megbízása, Budapest, 1999., 195 p. (témaszám a megrendelőnél: 6515.4/99)
 4. Dr. Lindenbach Ágnes, Dr. Golarits Péter: Intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése a hazai úthálózaton. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (ÁKMI Kht.) megbízása, Budapest, 1999., 129 p. (témaszám a megrendelőnél: 6511.3.30/99)
 5. Dr. Lindenbach Ágnes, Dr. Holló Péter: Telematika és a közlekedésbiztonság összefüggésének vizsgálata. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium megbízása, Budapest, 2000., 91 p. (témaszám a megrendelőnél: 1/2000/2.3)
 6. Dr. Lindenbach Ágnes: Változtatható jelzésképű táblákat felhasználó forgalomszabályozási- és információs rendszerek áttekintése (I. kötet), Változtatható jelzésképű táblákat felhasználó forgalomszabályozási- és információs rendszerekre vonatkozó tervezési irányelvek (II. kötet). Közlekedési és Vízügyi Minisztérium megbízása, Budapest, 2000. (I. kötet: 63 p. + 4 p. melléklet, II. kötet: 45 p. + 18 p. melléklet) (témaszám a megrendelőnél: 3810.7.1/99)
 7. Dr. Lindenbach Ágnes: A telematika alkalmazásának aktuális feladatai a nemzetközi tendenciák tükrében (terminológia, EU irányelvek, nemzetközi áttekintés). Kutatási jelentés, Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (ÁKMI Kht.) megbízása, Budapest, 2001., 199 p., (témaszám a megrendelőnél: 3810.7.2/2000)
 8. Macsinka Klára, Dr. Lindenbach Ágnes, Perjés Tamás: A hazai telematikai alkalmazások megvalósításának előkészítése. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (ÁKMI Kht.) megbízása, Budapest, 2002., 146 p. + 50 p. melléklet (témaszám a megrendelőnél: 3810.7.3/2001)
 9. Dr. Lindenbach Ágnes: A telematika rendszerek használata az útüzemeltetésben. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (ÁKMI Kht.) megbízása, Budapest, 2002., 81 p. (témaszám a megrendelőnél: 3810.6.2/2001)
 10. Dr. Lindenbach Ágnes: Stratégia a hazai közúti telematikai rendszerek alkalmazásához. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (ÁKMI Kht.) megbízása, Budapest, 2003., 90 p. + 76 p. melléklet (témaszám a megrendelőnél: 3810.1.1/2002)
 11. Dr. Lindenbach Ágnes: Telematikai alkalmazások európai tendenciái és aktuális feladatok. Közlekedéstudományi Intézet Kht. megbízása, Budapest, 2004., 119 p. (témaszám a megrendelőnél: 212-061-1-4)
 12. Dr. Lindenbach Ágnes: A Közép-Kelet-Európai régió ITS stratégiáinak főbb irányvonalai a telematikai alkalmazások területén. Közlekedéstudományi Intézet Kht. megbízása, Budapest, 2004., 101 p. (témaszám a megrendelőnél: 212-050-1-4)
 13. Dr. Lindenbach Ágnes: eSafety: integrált intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása a közlekedésbiztonság érdekében. Magyar Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. megbízása, 2005., 111 p. (témaszám a megrendelőnél: 3810.8.05/2004)
 14. Dr. Lindenbach Ágnes: Az eCall megvalósításához szükséges magyar helyzetfelmérés. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízása, 2005., 86 p. (témaszám megrendelőnél: 2.12/2005)
 15. Dr. Lindenbach Ágnes: eSafety: integrált intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásának hazai lehetőségei a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság, 2006., 169 p. (témaszám a megrendelőnél: 3810.8.05/2005)
 16. Dr. Lindenbach Ágnes: A CONNECT EU projekt közlekedésbiztonsági feladatai. Közlekedéstudományi Intézet Rt., 2006, 82 p. (témaszám a megrendelőnél: 213-026-1-5)
 17. Dr. Lindenbach Ágnes, Bachmann Dóra, Péter Klára: „Az eCall rendszer hazai bevezetésének előzetes hatásvizsgálata”, Kutatási munka, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. megbízása, Budapest, 2013., 111 p. (témaszám a megrendelőnél: 1140-309-1-2-01)

Disszertáció

 1. Dr. Lindenbach Ágnes: Korszerű forgalombefolyásolási rendszerek a mobilitás okozta közúti közlekedési problémák kezelésére, PhD disszertáció. Budapest, 1996. 160 p.

Egyéb szakmai tudományos előadások

Írásban meg nem jelent, konferencián elhangzott idegen nyelvű előadás

 1. Ágnes Lindenbach: Overview about the Hungarian Road Affairs - Traffic Control Systems on Motorways. East-West Cooperation in Road Traffic Operation – Workshop, Prága, 1995. október 4-6. (a leadott dokumentum 8 p.)
 2. Dr. Ágnes Lindenbach: Challenges of ITS applications in countries in transition – Hungary. Keynote speech for the Plenary Session, 4th World Congress on Intelligent Transport Systems, Berlin, 1997. szeptember 21-24. (a leadott dokumentum 3 p., a PIARC/AIPCR szervezet nyilvántartásában szerepel)
 3. Dr. Ágnes Lindenbach: Telematics applications in Eastern European countries. TEM conference, Öttevény, 1999. szeptember 1-3., 9 p. (TEM nyilvántartásában szereplő előadásanyag)
 4. Dr. Ágnes Lindenbach: Special aspects of telematic applications in countries in transition. XXI. World Road Congress, Kuala Lumpur, 1999. október 3-9. (a leadott dokumentum: 9 p.), (PIARC/AIPCR szervezet nyilvántartásában szerepel)
 5. Dr. Lindenbach Ágnes: Tendecies of road safety in Hungary. D-A-CH Tagung der Forschungsgesellschaft für Strassen– und Verkehrswesen, Berlin, 1999. október
 6. Dr. Ágnes Lindenbach: The application of ITS systems – experiences, tendencies, recommendations. Workshop on Application of Selected Road and Motorway, Intelligent Transport Systems (ITS), TEM conference, Seregélyes, 2000. szeptember 4-6., 6 p. (TEM nyilvántartásában szereplő előadásanyag)
 7. Dr. Ágnes Lindenbach: Traffic safety and Intelligent Transport Systems – Experiences and some aspects of future developments. Intertraffic Eurasia conference, Istambul, 2003. május 13-14. (a leadott dokumentum: 5 p.)
 8. Dr. Ágnes Lindenbach: ITS in Hungary – Actual deployments and future developments. Galileo for an Enlarged Europe, 1st conference for EU candidate countries, Warsaw, 2003. május 19-20. (a leadott dokumentum: 8 p.)
 9. Dr. Ágnes Lindenbach: Actual ITS developments in Hungary. Traffic telematics and traffic management Metropolitan regions and European mobility workshop, Eberbach, 2008. szeptember15-17. (Hertie Alapítvány rendezvénye)
 10. Dr. Ágnes Lindenbach: National Report of Hungary on the national ITS actions in the following five year period, 1st workshop of the SEE-ITS project: Moving toward an integrated Europe, Budapest, 2013. március 21-22.
 11. Dr. Ágnes Lindenbach: Preliminary impact assessment of implementation of eCall in Hungary, Workshop of the HeERO project: Moving Toward an Integrated Europe - Pan-European eCall Service in the HeERO Countries, Budapest, Magyarország, 2013. december 12-13.

Írásban meg nem jelent, konferencián elhangzott magyar nyelvű előadások

 1. Dr. Lindenbach Ágnes: Telematika alkalmazása, a forgalmat befolyásoló eszközök adatigénye. Forgalomszámlálási szakelőadók szakmai összejövetele, Balatonföldvár, 1999. június
 2. Dr. Lindenbach Ágnes: A forgalomszabályozás adatigénye, adatbeviteli lehetőségek. Aktuális forgalmi információk, forgalomszámlálási országos értekezlet, Balatonföldvár, 2000. május 31. - június 1.
 3. Dr. Lindenbach Ágnes: Telematikai alkalmazások a közúti közlekedésben az EU stratégiája tükrében. Útügyi Napok, Tihany, 2000. szeptember 13-15.
 4. Dr. Lindenbach Ágnes: Intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedésben az EU stratégiája tükrében. Magyar Tudományos Akadémia, Közlekedéstudományi Bizottsága keretében, 2001. szeptember 26.
 5. Dr. Lindenbach Ágnes: ITS alkalmazások Magyarországon – speciális követelmények és az EU megközelítése. SPEDINFO konferencia, Budapest, 2001. december 10-11.
 6. Dr. Lindenbach Ágnes: Telematikai alkalmazások a közúti közlekedésben az EU stratégiája tükrében. Útügyi Napok, Győr, 2003. szeptember 10-12.
 7. Dr. Lindenbach Ágnes: CONNECT: a közép-kelet-európai régió új euro-regionális projektje. Díjpolitikai Szakértői Bizottság, Budapest, 2004. december 10.
 8. Dr. Lindenbach Ágnes: Intelligens közlekedési rendszerek – CONNECT projekt. Útügyi Napok, Eger, 2006. szeptember 13-15.
 9. Dr. Lindenbach Ágnes: Intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedésben – hazai stratégia az európai együttműködés (CONNECT és EASYWAY projekt) tükrében. Útügyi Napok, Debrecen, 2007. szeptember 12-14.
 10. Dr. Lindenbach Ágnes: Az ITS lehetőségei az EU-projektekben (CONNECT, EASYWAY). Közlekedés és Térinformatika szakmai nap – a térinformatika és az intelligens közlekedési alkalmazások kapcsolata. Budapest, 2007. szeptember 27.
 11. Dr. Lindenbach Ágnes: Hazai ITS stratégia az európai ITS Intézkedési Terv tükrében. Útügyi Napok,Sopron, 2009. szeptember 9-10.
  1. Dr. Lindenbach Ágnes: Hazai ITS stratégia és aktuális feladatok az európai tendenciák tükrében. Nemzeti Közlekedési Napok, „ITS szekció”, Siófok, 2010. november 9-11.
 12. Dr. Lindenbach Ágnes: Hazai ITS stratégia és aktuális feladatok az európai tendenciák tükrében. 3. HUNAGI Konferencia és Szakkiállítás, Budapest, 2012. március 21-22.
 13. Dr. Lindenbach Ágnes: Az ITS térnyerése Európában. Közlekedésfejlesztés Magyarországon – aktualitások, Balatonföldvár, 2012. május 15-17.
  1. Dr. Lindenbach Ágnes: Az ITS stratégia Európában – Magyarország kapcsolódási pontjai. Nemzeti Közlekedési Napok, Siófok, 2012. október 1-3.
  2. Dr. Lindenbach Ágnes: Az eCall rendszer hazai bevezetésének előzetes hatásvizsgálata. eCall workshop, Budapest (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), 2013. november 12.
  3. Dr. Lindenbach Ágnes: Az intelligens közlekedési rendszerek európai tendenciái - Magyarország kapcsolódási pontjai a közúti közlekedésben. Magyar Tudományos Akadémia Közlekedéstudományi Bizottsága keretében, Budapest, 2014. február 19.
  4. Dr. Lindenbach Ágnes: ITS alkalmazások és a közlekedésbiztonság, különös tekintettel a motorkerékpárosokra, mint sérülékeny úthasználókra, „Európai Motorkerékpárosok Fórumá”-hoz kapcsolódó hazai szakmai rendezvény, Budapest, 2014. március 5.
 14. Dr. Lindenbach Ágnes: Áttekintés az elektronikus útdíjgyűjtő rendszerek eddigi tapasztalatairól – követelmények, EU-stratégia, feladatok. Kutatási jelentés, Útgazdálkodási és Információs Igazgatóság megbízása, Budapest, 2000., 151 p.
 15. Dr. Lindenbach Ágnes: Az úthálózat üzemeltetésére és fenntartási szintjeire vonatkozó jogi szabályozás. Kutatási jelentés, Közlekedési és Vízügyi Minisztérium megbízása, Budapest, 2001., 130 p.
 16. Illés Tibor, Jenovai Zoltán, Leinemann Tamás, Dr. Lindenbach Ágnes, Perjés Tamás: A telematikai alkalmazások áttekintése és értékelése a hazai úthálózaton – a továbbfejlesztéshez szükséges feladatok. Kutatási jelentés, ÁKMI Kht. megbízása, Budapest, 2002., 232 p.
 17. Dr. Lindenbach Ágnes: Forgalmi menedzsment rendszerek követelményeinek meghatározása és az autópályahálózat TERN hálózati elemein szükséges forgalomszabályozó és taktikai menedzsment rendszerek tervezése I.-II. kötet (CONNECT D.3.1/1, D.3.4/1). Tanulmány, Magyar Közút Kht megbízása, Budapest, 2006., I. kötet: 171 p., II. kötet: 130 p., melléklet: 29 p. (CONNECT partnerek tulajdona)
 18. Dr. Lindenbach Ágnes: Műszaki Útmutató az autópályahálózat forgalomszabályozási- és információs rendszereinek alkalmazásához (CONNECT D.3.4/1). Tanulmány, Magyar Közút Kht megbízása; Budapest, 2007., 126 p., melléklet: 29 p. (CONNECT partnerek tulajdona)
 19. Dr. Lindenbach Ágnes: Stratégia az intelligens közlekedési rendszerek hazai fejlesztéséhez – I. rész (CONNECT D.8.1/2). Tanulmány, BME Innotech Kft. Megbízása, Budapest, 2007., 88 p. (CONNECT partnerek tulajdona)
 20. Dr. Lindenbach Ágnes, Dr. Bokor Zoltán, Dr. Mészáros Ferenc: Stratégia az intelligens közlekedési rendszerek hazai fejlesztéséhez – I.-II: rész (CONNECT D.8.1/2). Tanulmány, BME Innotech Kft. Megbízása, Budapest, 2008., 148 p. (CONNECT partnerek tulajdona)
 21. Dr. Lindenbach Ágnes, Dr. Jankó Domokos: CONNECT D3.4/1.: Műszaki útmutató az autópálya-hálózat forgalomszabályozási és információs rendszereinek alkalmazásához - II. rész (CONNECT D.3.4/1). Tanulmány, Magyar Közút Kht megbízása; Budapest, 2009., 128 p., melléklet: 4 p. (CONNECT partnerek tulajdona)
 22. Dr. Lindenbach Ágnes: A TERN hálózat egymáshoz kapcsolódó elemein a magyar-osztrák határtérségben forgalmi menedzsment terv kidolgozása. (CONNECT D.3.1/1). Tanulmány, Állami Autópálya Kezelő Zrt. megbízása; Budapest, 2009., 43 p. (CONNECT partnerek tulajdona)
 23. Dr. Lindenbach Ágnes, Dr. Bogosi Tibor, Dr. Jankó Domokos: Hatáselemzés az eCall vészhívó rendszer európai megvalósításához kapcsolódóan. Tanulmány, Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízása, Budapest, 2009. 113 p., melléklet: 56 p.

 

Dr. habil. Lindenbach Ágnes

 

Budapest, 2014. március 18.

 

 

 

Announced Topics

Közlekedéstervezés és az építészet
Nemzetközi és hazai kutatási és tervezési tapasztalatok a korszerű közlekedés és az építészet egymásra hatásában, különös tekintettel a városrekonstrukciókra.