University of Pécs logo University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology
University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology

Prof. Dr. Mátyás Hübner DLA habil.
Prof. Dr. Mátyás Hübner DLA habil.
Professor Emeritus
hubner.matyas@mik.pte.hu
Announced Topics

Történelmi települések szerkezetének alakulása- vizsgálat, elemzés, javaslat - értékelési módszertan kidolgozása
Az épített környezet (funkció, morfológia) a természeti környezet és a népesség változásának vizsgálata, elemzése. Értékelési módszertan kidolgozása.
Javaslat az örökségvédelem szempontjaira, a települési környezet minőségének javításra. (szöveges és rajzi munkarészek). Vizsgálandó a településszerkezet alakulása a kis, közepes és nagyvárosi kategóriákban.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia / akcióterületi tervek hatása a fejlesztési feladatokra. A lezajlott vagy folyamatban lévő projektek értékelése. Javaslat a Városfejlesztési Kézikönyv szükség szerinti módosítására, továbbfejlesztésére.
 
Történelmi városmagok tereinek, utcáinak morfológiai és használati értékelése
Magyarországi és európai történeti belvárosok összehasonlító elemzése és értékelése. A közterületek funkciók változása, a térsíkok és térfalak kapcsolata, alakulása egymásra hatása. Pozitív és negatív hatások az utcák és terek kialakulására, fejlődésére.
Konkrét városmagok vizsgálata, javaslatok készítése (szöveges és rajzi munkarészek)