University of Pécs logo University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology
University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology

Ádám Schiffer dr.
Ádám Schiffer dr.
Associate Professor
schiffer.adam@mik.pte.hu
Professional CV

Név:                         Dr. Schiffer Ádám

Munkahely:            Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar,
Műszaki Informatika Tanszék

Beosztás:               egyetemi docens, 
                                 intézetigazgató (Informatikai és Villamos Intézet)

Születési hely, idő:   Pécs, 1974. November 22.

Cím:                         7630-Pécs, Mókus u. 15.

Telefon:                   +36 30 3969569

E-mail:                    schiffer.adam@mik.pte.hu

 

Tanulmányok:

PhD                     Villamosmérnöki és Informatikai Tudományok Doktori Iskola (2013)
                            Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                             

M.Sc.                   Informatika (2001)
                            Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
                            Informatika szak

B.Sc.                    mérnök – informatikus (1999) 
                            Pécsi Tudományegyetem  Pollack Mihály Műszaki  Kar
                            Műszaki Informatika Szak

Ösztöndíjak:

1999                     Köztársasági ösztöndíj

Díjak, Kitüntetések:

2007                    Egyetemi Publikációs Díj (Excellence Publication Award), PTE
2015                    Pollack Emléklap, PTE MIK
2016                    Pollack Mihály Emlékérem Ezüst Fokozat
2017                    PTE Arany Katedra Díj
2019                      PTE Tehetségcentruma Fiatal Kiválósága elismerés


Országos Tudományos Diákköri Konferencia részvétel:

1999                    "Műszaki rendszerek számítógépes szimulációja" Országos Műszaki Tudományos                Diákköri Konferencia Budapest (III.hely)

1999                    "Interperszonális kapcsolatok és a családi háttér összefüggései" Országos Műszaki                    Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest

Oktatói tevékenység:

1998-                   Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

·      Jelek és Rendszerek (BSc)

·      Kép és Hangfeldolgozás I-II (BSc)

·      Műszaki Rendszertechnika (BSc)

·      Perifériák és Multimédia Eszközök (BSc)

·      Mérésadatgyűjtés, Jelfeldolgozás (BSc)

·      Számítógép Architektúrák II (Bsc)

·      Információ és Kódelmélet (BSc)

·      Diffúziós Modellek a Képfeldolgozásban (MSc)

·      Autonóm Rendszerek Információtechnológiája (MSc)

·      Emeltszintű Képfeldolgozás (MSc)

·      Measurement and Signal Processing (BSc, Angol nyelven)

·      Diffusion Models in Image Processing (MSc, Angol nyelven)

·      Technical System Engineering (BSc, Angol nyelven)

·      Image Processing (BSc, Angol nyelven)

·      Advanced Image Processing (MSc, angol nyelven)

·      Analog and Digital Measurement Using LabView (BSc, Angol nyelven)

Research Methodology

Biomedical Measurement Theory

Külföldi egyetemi tanulmányutak (min. 2 hét):

2011                    University of Toronto, Rock Fracture Dynamics Facility (Dr. Farzine Nassieri)
2013                    University of Leeds, School of Earth and Environment (Prof. Quentin Fisher)
2016                    PMI Inc, USA and Cornwall University USA
2017                    SkolTech, Skolkovo Institute of Science and Techonolgy


Projektvezetés:

2017                     GINOP-2.2.1 -1 5 - K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések  (PTE MIK)
                            Kiterjesztett valóság alapú, 3D orvosi képek és a valóság egyesített  vizualizációját megvalósító, innovatív egészségügyi segédeszköz (zMed)      fejlesztése az orvos-beteg kapcsolat és az oktatás                             támogatására

2019                     Tématerületi Kiválósági Program (PTE MIK)
2020                     Tématerületi Kiválósági Program (PTE MIK)
2021                     iCBEI (Centre for Biomedical Engineering and Innovatons) egyik alapítója


Cégvezetés:

2000-                   InfLogik Bt , ügyvezető 
2016-                   PMI Europe Kft, ügyvezető igazgató (Porous Materials INC)
2019-
                     Pro-Limb Kft résztulajdonos

Kutatási tevékenység:

1999-2000           téma:          Szemmozgás érzékelő és feldolgozó rendszer fejlesztése 
                            partner:       PTE  Pszichológia Intézet Szociálpszichológia Tanszék
2001-2002           téma:          Pneumothorax induktivitás alapú mérése
                            partner:       PTE Sebészeti Klinika, Dr. Molnár F. Tamás
2002                    téma:          PC alapú nagy pontosságú reakcióidőmérés
                            partner:       PTE Mozgástani Intézet
2003                    téma:          Vizuális mozgáskövetés
                            partner:       PTE Mozgástani Intézet
2004                    mágneses anyagok hiszterézis karakterisztikájának szimulációja
2005                    hiszterézis modellek a numerikus térszámításban,
2006                    az elektromágneses terek numerikus vizsgálata és szimulációja, 
                            zajanalízis.
2008                    Országos postaforgalmi eszköz fejlesztése
                            Partner: Magyar Posta zRt.
2014                    Parlagfű felismerése képi információs alapján
2015                    Sejtmembránok laterális diffúziójának statisztikai modellezése 
                            partner: PTE Molekuláris neuroendokrinológiai kutatócsoport   
2017                    Drónok adaptív és prediktív szabályozása            
2018                    Mozgásanalízis rehabilitációs, prevenciós célokra
2019                    EMG jelvezérelt felsővégtagi protézis fejlesztése

2021                        A kognitív kapacitás szerepének vizsgálata mioelektromos karprotézisek használata során (AOK Magatartástudományi Intézetével közösen)
2021                        A járáskép, kogníció és testösszetétel korfüggő változásának vizsgálata (PTE  KK Idegsebészeti Klinikával közösen)


Tagságok:

2012-                   PTE MIK Kari Tanács választott tag
2013-                   PAB, Műszaki Tudományok Szakbizottsága, titkár
2013-                   PTE MIK, Tudományos Diákköri Tanács
2014-                   PTE szenátus, póttag
2014-                   „
Virtuális mérőrendszerek és gépi érzékelés” kutatócsoport
2015-                   Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának      köztestületi tagja        (MTA azonosító:10045783)
2016-                   Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
2014-                   PTE Juhász Jenő Szakkollégium, tanár
2015-                   Pollack Mihály Műszaki Informatika Alapítvány, elnök

 

PhD témavezetés:

2015-                   Müller Péter János, SzE, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori         Iskola

Nemzetközi kutatás-fejlesztési munkák, projektvezetés:

2002                    Akusztikus Emisszió mérése, oktatása, mérőberendezés kalibrálása (Bourdeau ,           France)
2010                    Acoustic Velocity Determination (AVD) szoftver fejlesztése, Conwy, UK
2008                    Porozitás mérő berendezés kiértékelő szoftvere, (AZLAB, Baku, Azerbaijan)
2011                    Cerchar kőzetkeménység mérő berendezés tervezése, kiértékelő és automatizált           mérőszoftver készítése, (ErgoTech UK)
2005                    Porozitásmérés számítása mérési adatok alapján, egyetemi oktatási verzió,        Aachen University, Germany
2002                    Permabilitás mérő berendezés kiértékelő szoftvere, (PDO OMAN, Oman)
2005                    Permeabilitás és porozitásmérő berendezés kiértékelő szoftvere (RWTH           Aachen University, Germany)
2013                    Nagynyomású (100 000 psi), higany porizitásmérő berendezés fejlesztése,         automatizálása, kiértékelő szoftver fejlesztése (University of Leeds, Leeds, UK, Prof. Quentin Fisher)
2014                    High Pressure NMR Pump System Development, Doha, Qatar, (Texas A&M    University,      Doha, Qatar, Dr. Lydia Lagkaditi)
2015                    Geophysical Imaging Cell with a spatial array of AE and Ultrasonic P,S1,S2     transducers (LEA UK, Itasca UK, Toronto University, MTS USA közösen,     Skolkovo University, Oroszország)
2016                    CCFP, Capillary Condensation Flow Porometer fejlesztése, Automatizálása 
                            (PMI INC, USA)
2017                    MDS, Membrane Distillation System fejlesztése, Automatizálása 
                            (PMI INC, USA)

2018                    MICP (Mercury Injection Capillary Pressure) nagynyomású, higany        porozitométer fejlesztése (Weatherford, Norway)

 2007-től az ErgoTech UK-val, illetve a Torontói Egyetemmel közösen (University of Toronto, Toronto, Canada):

·      akusztikus hullámok analízise;

·      valós három axisú (true triaxial) geofizikai cella valós idejű kiértékelő szoftvere;

·      kőzetmagtörések nukleációja;

·      automatizált akusztikus emisszió mérése.

Nemzetközi egyetemi kapcsolatok, közös fejlesztésekkel:

2007-                   University of Toronto, Canada
2012-                   University of Leeds, Leeds, UK
2013-                   Texas A&M University of Qatar, Doha, Qatar
2015-                   St.Petersburg Mining University, St. Petersburg, Russia
2015-                   Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, Russia

Konferenciaszervezés:

2005                    First International PhD Symposium in Engineering, Pécs
2005                    HMM 2005, Budapest
2006                    Second International PhD Symposium in Engineering, Pécs
2007                    Third International PhD Symposium in Engineering, Pécs
2008                    Fourth International PhD Symposium in Engineering, Pécs
2008                    ICEE 2008 - International Conference on Engineering Education, Pécs
2009                    Fifth International PhD Symposium in Engineering, Pécs
2010                    MURPHYS - 5th International Workshop on MULTI-RATE PROCESSES & HYSTERESIS in Mathematics, Physics, Engineering and Information            Sciences, Pecs
2022
                       iCBEI főszervező


 

Konferecia Szekcióelnökségek:

HMM 2005, ECT2006, PTE MIK PhD Symposium 2006-tól , ICEE 2008

TDK témavezetés (utolsó négy év):

2014                    Czimmermann Tamás, Hangfelvétel, szűrés és hanganalizálás/felismerés          LabView programban. OTDK
2014                    Müller Péter János, Quadcopter vezérlés HMI rendszer segítségével, OTDK
2015                    Géczi Zsolt, Shellcode automatikus generálása
2016                    Hamerli András, SAFETY DRONE, OTDK
2016                    Kiss András, EYETRIBE ÉS AZ AR DRONE 2.0
2016                    Ahmad Nawaz, Remote Patient monitoring System, OTDK

2017                    Kiss Ádám András, Interaktív drón szabályozás

2017                        Péntek Attila: PLA, ABS alapú, 3D nyomtatásra alkalmas áramvezető   kompozitok anyagtani és elektromosságtani vizsgálata (OTDK II. hely)
2018                        Bene Mátyás: EMG jelek szűrése  és mesterséges intelligenciával való  feldolgozásának optimalizálása (OTDK)
2018                        Hajdú Róbert: MIOelektromos jelek osztályozása (emberi) protézis szempontjából (OTDK)
2018                        Nagy Csaba: Formula Student: - Machine Vision Koncepció 
2018                        Mohammed Al Hasan: Real-Time Human Detection and Tracking on Aerial            Images
2018                        Imrane Chafik: Feeling Analysis in Twitter and using Python 

2019                    Hajdu Róbert: EMG jelfeldolgozás vizsgálata neurális hálók esetén

2020                    Fazekas Aliz: Kommunikációs protokoll logikai elemző szoftvercsomag LabVIEW környezetben: CAN és SPI kapcsolata


PhD dolgozat bírálat:

2015                    Pólik Zoltán, Intelligens Induktív Érzékelők PhD disszertáció, bíráló, SzE

Szakértői tevékenység:

2015                    Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Nyelvismeret:

                            Angol, középfokú „C” nyelvvizsga, angol nyelvű kurzusok tartása

            Német, alapfokú „C” nyelvvizsga                  

Publications
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10016191